Prima Zorg en Welzijn is gestart in 2012 en groeide in al snel uit van een start-up in een flexkantoortje aan de A58 tot een zorgaanbieder met 74 werknemers. Dit gebeurde onder deskundige leiding van het echtpaar Bekleviç. Maar wie zijn Hasan en Sumeyra Bekleviç?

3 Vragen aan dit ondernemende zorg-echtpaar.

Hoe ben je in de zorg beland?

Hasan vertelt: 'Ik heb een financiële achtergrond maar raakte in de financiele crisis van 2008 mijn baan kwijt. Toen heb ik me omschoold naar de zorg. Ik had toen al de ambitie om als zorgondernemer aan de slag te gaan. Ik heb er toen bewust voor gekozen om niet alleen een managementopleiding te doen, maar ook een zorgopleiding. Ik heb in die tijd ook twee jaar als verzorgende gewerkt.' Dan lachend: 'Dus ja, ik heb inderdaad heel wat billen gewassen.'

Wat is de kracht van Prima Zorg?

Daarover hoeft Hasan nog geen seconde na te denken. 'Dat zijn de werknemers. Hier werken veel vrouwen met een HBO-opleiding. Omdat ze een hoofddoek dragen, kunnen ze nergens aan de slag. Hier wel. En hier kunnen ze zichzelf zijn. Ze voelen zicht thuis. Daarom werken ze graag en hard. Ik werk het liefst vanuit vertrouwen en dat kan hier ook. Juist omdat ik zelf in de zorg gewerkt heb, weet ik ook hoe het is. Ik wéét waar je op de werkvloer tegenaan loopt. Dus daar houd ik rekening mee bij het aansturen en organiseren.'

Hoe kon Prima Zorg zo snel groeien?

Na het kantoortje aan de A58 volgde een pand in Tilburg-Noord en intussen zit Prima Zorg en Welzijn aan de Wandelboslaan in Tilburg. Bovendien heeft Prima Zorg locaties in Breda en Oss. Binnenkort opent een locatie in Deventer. Hasan: 'Allereerst konden we zo snel groeien doordat we een dienst verlenen waar behoefte aan is. Het bijzondere aan ons aanbod is dat wij er écht voor alle zorgvragers zijn. Een groot deel van onze cliënten is van Turkse of Marokkaanse afkomst, maar lang niet allemaal. Ook andere allochtonen maken gebruik van onze diensten. En we werken gelukkig ook voor en met autochtone Nederlanders.'

Hasan vervolgt: 'En natuurlijk moet je geluk hebben en de juiste mensen om je heen hebben. Ik ben Gert van der Pluijm, directeur van huize Raffy in Breda nog steeds dankbaar omdat hij me de kans gaf als onderaannemer Zorg in natura te leveren. En natuurlijk had Prima nooit zo snel kunnen groeien als ik niet volop steun en support gekregen van het thuisfront. Sumeyra is verantwoordelijk voor de vestiging in Oss. Samen zijn we een geweldig team. Zij heeft mij, ook in de beginperiode volop gesteund en samen kom je verder. '